Próba gazowa szczelności instalacji Kraków

Szczelność instalacji gazowej ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zarówno osób mieszkających lub przebywających w danym obiekcie, jak i dla samego budynku lub jego części. Dlatego też usługa oferowana przez naszą firmę, a ściślej główna próba gazowa, jest określona bardzo precyzyjnie przez konkretne przepisy prawa. Wspomnianą usługę realizujemy dzięki posiadanym kwalifikacjom zawodowym, a także specjalistycznym manometrom, które posiadają aktualne świadectwa legalizacji i spełniają określone przepisami prawa normy.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • główną próbę gazową w budynkach jednorodzinnych
  • główną próbę gazową w budynkach wielorodzinnych
  • główną próbę gazową w mieszkaniach
  • główną próbę gazową w lokalach użytkowych
  • główną próbę gazową w magazynach

Zagadnienie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. główna próba gazowa szczelności instalacji ma ważność 6 miesięcy.